Uzņemšana

Individuāls atbalsts

Salgales pamatskolas un pirmskolas izglītības pedagogu mērķi ir nodrošināt izglītojamā veiksmīgu integrāciju gan pirmskolas grupās, gan pamatskolā. Tāpat atbalsts gan vecākiem, gan izglītojamajiem tiek nodrošināts arī mācību procesa laikā.

Īpašie piedāvājumi

Rīta vingrošana pirms stundām un sarunas ar klases audzinātāju;
Āra pastaigas pēcpusdienā;
Lasīšanas stunda pagasta bibliotēkā;
Sadarbība ar Salgales Mūzikas un mākslas skolu

Skola Lielupes krastā

Skola atrodas skaistā vietā Lielupes krastā 20 km no Jelgavas, 22 km no Bauskas, 60 km no Rīgas, kultūrtradīcijām bagātā pašvaldībā. Salgales pagastā ir Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas māja Auči un rakstnieka Edvarta Virzas dzimtas mājas Billītes

Izglītības programmas

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-8963

Licences datums: 07.02.2017.

1,5 - 6 gadi

Vispārējās pirmskolas izglītības programma

Programmas kods: 10111111

Licences nr.: V-8960

Licences datums: 07.02.2017.

1.-9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-9125

Licences datums: 07.02.2017.