Uzņemšana

Mēs esam

Ja arī Tev ir svarīgi, lai grupā būtu mazs bērnus skaits, maksimāli dabīgas rotaļlietas, attīstoša vide un pastaigas ārā jebkuros laikapstākļos, piesaki savu bērnu kādā no Salgales skolas pirmsskolas grupām

Individuāla pieeja katram

Skolā ir pieejams logopēds, speciālais pedagogs un psihologs arī pirmsskolas vecuma bērniem

No bērnu dārza līdz skolai

Skolā ir izveidojusies laba pedagogu sadarbība ar skolēniem un vecākiem. Pirmsskolnieks pamazām tiek ievadīts skolas dzīvē, lai pāreja no bērnu dārza uz skolu notiktu pēc iespējas maigāka un drošāka

1,5 - 6 gadi

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām

Programmas kods: 01015421

Licences nr.: V-9125

Licences datums: 07.08.2017

1,5 - 6 gadi

Pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

Licences nr.: V-9125

Licences datums: 07.08.2017

1,5 - 6 gadi

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem

Programmas kods: 1015111

Licences nr.: V-9125

Licences datums: 07.08.2017.