Dienas ritms

Grupa “Mārīte” 1,5 – 4 gadi

7:00 – 8:00 Bērnu sagaidīšana un gatavošanās dienas aktivitātēm.

08:00 Rīta vingrošana.

8:30 – 8:50 Spēles un gatavošanās brokastīm.

8:50 – 9:10 Brokastis.

9:10 -9:30 Gatavošanās integrētajām rotaļnodarbībām.

9:30 – 11: 30 Pedagogu organizētas un integrētas rotaļnodarbības gan telpās, gan āra vidē.

11:30 – 11:45 Gatavošanās pusdienām.

11:45 – 12:10 Pusdienas.

12:10 – 12:20 Gatavošanās atpūtai.

12:20 – 15:00 Dienas atpūta.

15:15 – 15:15 Gatavošanās launagam.

15:15 – 15:30 Launags.

15:30 -18:00 Pedagogu organizētas un integrētas rotaļnodarbības. Individuālais darbs ar audzēkņiem.

18:00 – 19:00 Rotaļas, individuālais darbs, dažādas aktivitātes. Bērnu pavadīšana mājās.

Grupa “Taurenītis” 5 – 6 gadi

7:00 – 8:00 Bērnu sagaidīšana un gatavošanās dienas aktivitātēm.

08:00 Rīta vingrošana integrēta ar skolas bērniem.

8:30 – 8:50 Spēles un gatavošanās brokastīm.

8:50 – 9:10 Brokastis.

9:10 -11:45 Pedagogu organizētas un integrētas rotaļnodarbības gan telpās, gan āra vidē.

11:45 – 12:00 Gatavošanās pusdienām.

12:00 – 12:20 Pusdienas.

12:20-13:00 Pastaigas svaigā gaisā.

13:00 – 13:15 Gatavošanās atpūtai.

13:15 – 15:00 Dienas atpūta.

15:00 – 15:15 Gatavošanās launagam.

15:15 – 15:30 Launags.

15:30 -18:00 Pedagogu organizētas un integrētas rotaļnodarbības. Individuālais darbs ar audzēkņiem.

18:00 – 19:00 Rotaļas, individuālais darbs, dažādas aktivitātes. Bērnu pavadīšana mājās.