Par pirmsskolu

Bērnu rotaļu laukums ar slidkalniņu

Mēs esam Salgales pamatskolas neatņemama sastāvdaļa. Tieši pirmsskolā savas skolas gaitas uzsāk vairums Salgales skolas skolēni. Divās, bērnu skaitā nelielajās, grupās valda ģimeniska, radoša un uz bērna individuālo spēju un prasmju attīstību vērta atmosfēra.  

Mēs neesam Montesori dārziņš, bet daļa mūsu pedagogu ir izgājuši šīs apmācības un strādā pēc Montesori pedagoģijas principiem.  Kā arī grupas vide ir uz attīstību un zināšanām vērsta. Tāpat mēs esam par to, lai ikkatra bērna ikdiena būtu tuvāk dabai, tāpēc bērnu dārza teritorijā ir siltumnīca, kurā aug mūsu audzēkņu stādītie un sētie augi. Neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir pastaigas svaigā gaisā. Vecāko bērnu grupai ir samazināts gulēšanas laiks, bet palielināts āra pastaigas laiks, līdz ar to dienas ritms katrai grupai ir atšķirīgs. 5- 6 gadīgo bērnu grupa tiek integrēta skolas vidē, tāpēc katrs rīts sākas ar rīta vingrošanu. Šī vingrošana ir kopīga ar 1.-3. klases skolēniem ar mērķi pieradināt topošo skolēnu skolas videi, komunicēt ar vecākiem bērniem.

 

Mēs ticam, ka katrs bērns pats spēj atrast savu dzīves ceļu, tik mums, pieaugušajiem, ir jāiedod šī ceļa karte.

 

Mūsu misija ir, lai katrs, kurš uzsāk gaitas Salgales pamatskolas bērnu dārzā, kļūst par Salgales skolas skolēnu un ar lepnumu šo vietu sauc par savējo. 

Ikvienam mūsu audzēknim ir pieejams atbalsta personāls – logopēds un speciālais pedagogs.