Skolas vēsture vārdos un skaitļos

1851.gadā Emburgas Gala kroga lielajā istabā ierīkota skola, kuru 1862.gadā pārdēvē par Annasmuižas skolu.
1881.gadā tiek uzcelta Jaunā Salgales skola.
1981.gadā Salgales skola tiek likvidēta, jo ir uzcelts tilts pār Lielupi un skolēni mēro ceļu uz Staļģenes skolu.
1986.gadā ar Sidrabenes pagasta un kolhoza “Draudzība” gādību tiek ielikti pamati jaunajai Salgales skolai.
1989.gada 13.martā svinīgi atklāj Emburgas b/d “Auseklītis”, tādējādi tiek nodota ekspluatācijā Salgales skolas pirmā kārta, bet 1.septembrī darbu uzsāk Salgales pamatskola – bērnudārzs ar 3 pirmsskolas grupām un 3 sākumskolas klasēm.
1991./92.m.g. skola atver 5.klasi, bet 1995./96.m.g. pirmais 9.klases izlaidums skolā.

Kopš 1993.gada neatņemama skolas tradīcija Ir rudens kross “Emburgas aplis”, ko iedibinājusi skolotāja Anita Ūvena.

1997.gadā komponists – Emburgas novadnieks Alvis Altmanis uzdāvina skolai himnu ar Martas Bārbeles vārdiem.

1999.gaadā skolotājs Edgars Jānis Paulovičs rada skolas logo un iznāk pirmais Skolas Ziņu numurs.

Kopš 2001.gada skolai ir sava dienasgrāmata, pavisam 7 dažādos dizainos.

2002.gadā Salgales baznīcā tiek iesvētīts skolas karogs, kura autore ir māksliniece Ingrīda Lisovska, bet Skolas padomes locekle Mirdza Jankovska iedibina Superklašu kausa balvu.

2004.gadā tiek atklāta sporta zāle.
2012.gadā pirmo SIA Emburga plus  Sporta laureāta stipendiju saņem labākie sportisti.
2013.gadā iedibināts tituls Skolas lepnums

No 2017.gada mācībās čaklākie skolēni saņem balvu “Gudrības pūce”