Skolas padome

Skolas padome ir svarīga skolas sastāvdaļa.  Tās loma izglītības iestādē:

  1. Sniegt priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.
  2. Piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē.
  3. Sniegt izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.
  4. Veicināt izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem un sabiedrību (pašvaldību, citām skolām, uzņēmējiem utt.).

Aicinām arī Jūs aktīvi iesaistīties skolas dzīvē. Priekšlikums var iesniegt skolas padomes priekšsēdētajam Guntaram Krūmiņa, kurš ir 4.klases skolnieces tētis. 

Kontaktus saziņai ar viņu varat atrast eklase.lv

 

Skolas padomes sastāvs 2020./2021.mācību gadā

Iluta Aleksīna – protokolists (T.29472848) / pedagogs

Inga Nāckalne (T. 26533496) / 6.klases izglītojamā vecāks

Liene Dzene (T.26324654)/ 9.klases izglītojamā vecāks

Irēna Pauloviča (T.29267789) / skolas direktore