Mūsu komanda

Mūsu skolas komanda ir vienota gan izglītības mērķī, gan sirdī.

Skolas administrācija

Direktore

Dzīvot šodien un tagad! Ķert mirkli!

Direktores vietniece izglītības jomā

Iluta Aleksīna

Direktores vietniece izglītības jomā

Iluta Aleksīna

Direktore vietniece audzināšanas darbā, vizuālās mākslas skolotāja

Direktore vietniece audzināšanas darbā, vizuālās mākslas skolotāja

Ilze Šuca

Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!

Pirmsskolas metodiķis, Taurenīšu grupas audzinātāja

Inga

Pirmsskolas metodiķis, Taurenīšu grupas audzinātāja

Inga Duplinska

Tava laimes atslēga esi tu pats. Cilvēks kā ķieģelis - apdedzinot kļūst stiprāks.

Saimniecības vadītājs

Saimniecības vadītājs

Mareks Dzirkalis

Pedagogi

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja

Agnese Šakauska

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm un sporta skolotāja

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm un sporta skolotāja

Anita Ūvena

Atceries: nav tāda rezultāta, ko nevarētu sasniegt! Tikai ļoti jāgrib to izdarīt.

Mārīšu grupas audzinātāja, sociālo zinību skolotāja pamatskolā

Mārīšu grupas audzinātāja, sociālo zinību skolotāja pamatskolā

Baiba Grīna

Vissvarīgākā parādība skolā, pamācošakais priekšmets, spilgtākais piemērs skolēnam ir pats skolotājs.

Sociālo zinību un vēstures skolotāja

Sociālo zinību un vēstures skolotāja

Daina Užule

Nav sliktu laikapstākļu, vajag tikai mainīt attieksmi, un caur mākoņiem ieraudzīsi sauli!

Mūzikas skolotāja sākumskolā

Mūzikas skolotāja sākumskolā

Elīza Krista Ekuze

Mūzikai jāatstāj cilvēka dvēselē priecīgas, augšupejošas un radošas jūtas. Beinsa Duno

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Jogita Falaļejeva

"Tikai tas, kas tic brīnumam, var piedzīvot brīnumu." ( Ērihs Kestners)

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja pamatskolā

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja pamatskolā

Santa Šuca

Atšķirību starp iespējamo un neiespējamo nosaka cilvēka mērķtiecība un apņemšanās to sasniegt. (J.Sadhana)

Direktore vietniece audzināšanas darbā, vizuālās mākslas skolotāja

Direktore vietniece audzināšanas darbā, vizuālās mākslas skolotāja

Ilze Šuca

Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!

Matemātikas skolotāja pamatskolā

Matemātikas skolotāja pamatskolā

Katrīna Kellerte

Ticēt. Darīt. Sasniegt.

Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotāja

Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un fizikas skolotāja

Laura Reisa

Būt kopā ar ģimeni un izbaudīt katru dienu kā pēdējo!

Ģeogrāfijas skolotājs

Ģeogrāfijas skolotājs

Raivis Duplinskis

Tici sev, tiecies uz saviem mērķiem un panākumi neizpaliks!

Krievu valodas un ētikas skolotāja

Krievu valodas un ētikas skolotāja

Tamāra Pokrovska

Daba nomierina mani, iepriecina un dod spēku dzīvot.

Atbalsta personāls

Medmāsa

Medmāsa

Līga Nikolajeva

Darba laiks katru otrdienu 12:00 - 16:00

Darba laiks katru otrdienu 12:00 - 16:00

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Jana Punga

Darba laiks darbadienās 08.00 - 17:00

Darba laiks darbadienās 08.00 - 17:00

Pedagogs - karjeras konsultants

Pedagogs - karjeras konsultants

Solvita Cukere

Darba laiks otrdienās no pl. 09.00 līdz 17.00, lietvedes kabinetā. Pieteikties uz individuālajām karjeras konsultācijām e-klasē.

Tehniskie darbinieki

Dežurante

Dežurante

Ineta Tarabanova

Dzīve ir cīņa. Ja ej caur elli, neapstājies!

Tehniskais darbinieks

Tehniskais darbinieks

Anita Volnere

Tehniskais darbinieks

Tehniskais darbinieks

Tatjana Peradze-Dzirkale

Tehniskais darbinieks

Tehniskais darbinieks

Juris Indrušonoks

Vajag tik rakt.