Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašvārvalde Salgales pamatskolā ir skolas kultūras dzīves piedeva.  Pašpārvaldē darbojas 3. – 6. klases skolēni. No katras klases 2 – 3 aktīvākie skolēni.  Kopīgi ar skolotāju, skolēnu pašpārvaldes biedri rūpējas par to, lai skolas vide, pasākumi un sporta aktivitātes būtu saistošas skolēniem.  

Par tradīcijām ir kļuvuši šādi pasākumi:

Dāvanu akcija dzīvnieku patversmei decembrī

Popiela februārī

Joku dienu aprīlī