Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes.

Piedāvājam četrus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

 

Interešu izglītība

Interešu izglītības nodarbību grafiks

1.-6. klase

Tautas dejas

Tiek apgūta un izkopta kustību, deju un skatuves kultūra.

1.-3. klase

Datorika

Tiek apgūtas datorikas pamatzināšanas un attīstīta datorpratība.

5.-9. klase

Zirgu draugu klubs

Tiek apgūtas zināšanas par uzvedību zirgu tuvumā un par zirgu apkopi.

2- 6.klase

Teātra pulciņš

Ja jūti teātri sirdī, nāc un un pievienojies