Par skolu

Salgales pamatskolas ēka no gaisa

Salgales pamatskola ir skola, kuras vērtības ir ģimene, drosme, personība un individualitāte. Te ikviens cilvēks ir vērtība, neatkarīgi no viņa sasniegumiem.  

Salgales pagastā ir Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči” un rakstnieka Edvarta Virzas dzimtas mājas “Billītes”. Salgales skolas vēsturiski svarīgā un gleznainā atrašānās vieta dabiski veicinājusi skolas eksistences pamatvērtības  – Drosme, Atbildība, Radošums, Atvērtība.

Apvienojot šīs pamatvērtības, veidojas skolas un pirmsskolas sauklis:

Salgalē DARA.  Salgalē RADA.

Skolas vide ir veidota tā, lai veicinātu radošumu un personības pilnveidošanos. Skolas telpās izvietotas skolēnu pašgatavotas mēbeles un sēžamie pufi, klašu telpu sienas rotā skolēnu projektu darbs – graffiti un skolas telpās mājvietu atraduši skolai dāvinātie istabas augi. Te ir vieta, kur Tu vari būt tu pats. 

Mūsu misija ir, lai katrs, kurš uzsāk ikdienas gaitas Salgales pamatskolas bērnu dārzā, kļūst par Salgales skolas absolventu un ar lepnumu šo vietu sauc par savējo. 

Salgales pamatskolas karogs

Misija

Skola, kurā ir svarīgs katrs bērns un viņa izaugsme.

Mērķis

Skolas un pirmskolas mērķis ir veidot labvēlīgu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā, organizēt un īstenot, mūsdienīgu, uz izglītojamo centrētu, izglītības procesu, kas