Telpu noma

 

Informācija par telpu īri

Apraksts
Kontaktpersona iestādē Amatas: Direktore Irēna Pauloviča

Tel. nr. 63085743 

E-pasts: salgalespsk@ozolnieki.lv

Saistošie dokumenti par telpu īri Ozolnieku pašvaldībā

  (ja attiecināms)

Tiks pievienots, kad novadā tiks izstrādāta jaunā versija

 

Telpu un laukumu izmantošanas/ īres cenrādis 

Izraksts no pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nosaukums  Mērvienība Cena   ar PVN, EUR Atlaides Piezīmes
1. Sporta zāle 1h  27,88 Ir Sporta zāles īre ar palīgtelpām

(700 m2)

2. Aktu zāle 1h  3,50 Ir (75,6 m2)
3. Ēdnīca 1h 1,53 Ir (21,54 m2)