Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Dzīvot šodien un tagad! Ķert mirkli!

Rekvizīti

Maksātājs: Jelgavas novada Ozolnieku admnistrācija
Reģ.Nr. 40900036611
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018
Banka: AS Swebank – LV72HABA0551001405027