Dzejas dienas “Dzeja dzīvo”

07.09.2021. – 10.09.2021.

Tradicionāli skolotājas Santa un Ilze organizēja Dzejas dienas ar devīzi
“Dzeja dzīvo”. Katrs varēja dažōdos veidos “atdzīvināt” paša izvēlētu dzejoli.