Tautas dejas

Skolotājs: Elīza Krista Rozenbaha

Klašu grupa: 1.-6. klase