29.06.2021.

Iepriekšējā nedēļā Salgales pamatskolā skaitļošanas un zinātnes nedēļa noslēdzās ar izlaušanās spēli. Spēle tika sagatavota trijās telpās, atbilstoši vecuma posmiem – 1.-3. kl., 4.-6. kl. un 7.-9. kl.

Pēc spēles skolēni atzina, ka tas bijis aizraujošs veids, kā apgūt matemātiku, minot arī dažas nepilnības. Skolēni ir ar mieru arī paši iesaistīties šādu aktivitāšu sagatavošanā turpmāk.

Mani, kā spēles vērotāju, īpaši iepriecināja skolēnu spēja atsaukt atmiņā iepriekš mācītas lietas: “Atceries, to mums mācīja 5. klasē matemātikā.”

Arī spēles veidotāji ir ieguvuši nenovērtējamu pieredzi turpmākai darbībai, jo šāda veida spēle tiek organizēta pirmo reizi. Izdarīti secinājumi par uzdevumu skaitu, laiku, uzdevumu formulējumu un daudzām citām lietām.

Gribētos ticēt, ka šis ir tikai sākums un šāda veida aktivitātes tiks atkārtotas vēl un vēl.

Lai vai kā, šī bija īpaša pieredze un interesanta diena gan skolēniem, gan skolotājiem.

Paldies par spēles sagatavošanu visiem 10 tajā iesaistītajiem matemātikas, dabas zinību, ģeogrāfijas, mūzikas, datorikas un mājturības skolotājiem.

Komandā ir spēks! Mums tas izdevās. Paldies jums! Tā bija ļoti vērtīga pieredze!

Galerija