23.11.2021.

Salgales pamatskolas pirmsskolas audzēkņi sveic Latviju dzimšanas dienā ar pašu gatavotu torti.

Pirmskolas grupiņa ar bērniem