01.07.2021.

Salgales pamatskolai jauna tradīcija – Baltās pogas svētki.

Svētki, kad skolai atvadas saka 6. klases skolēni.

2020./2021. mācību gadā 6.klasi beidza 9 skolēni.

Paldies klases audzinātājai Baibai Grīnai.

Galerija