20.12.2021.

Ilgs laiks ir pagājis, ko esam pavadījuši Covid ietekmē, kas ienesis lielas korekcijas ikviena cilvēka
ierastā ikdienā. Tas lielā mērā skāris arī skolu – ļoti ilgu laiku skolas telpas stāvējušas tukšas, bez
skolēnu čalām, blēņām un priekiem. Visi ir labi apguvuši prasmi sazināties attālināti, mācīties bez
skolotāja un piespiest sevi darīt pašam. Citiem tas nācās viegli, citiem caur asarām, bet visi vienprātīgi
vēlējās atgriezties skolā. Laimīgā kārtā tas varēja notikt šoruden, kad 1.septembrī ierastā veidā skola atvēra durvis skolēniem. Ne bez ierobežojumiem, bet tomēr – atkalredzēšanās prieks bija liels un cerības šo mācību gadu pavadīt visiem kopā neapšaubāmas. Laiks rādīs!…

1.septembris
Zinību dienu atkal varējām svinēt! Skolas pagalmā pulcējās gan pirmsskolas
audzēkņi, gan skolas pedagogi un skolēni, gan vecāki. Katrs izglītojamais izkrāsoja
savu šī gada veiksmes pogu un piesprauda to pie lielās pogas skolas pagalmā. Lai
visiem labs šis mācību gads!
7.-10.septembris
Tradicionāli skolotājas Santa un Ilze organizēja Dzejas dienas ar devīzi
“Dzeja dzīvo”. Katrs varēja dažōdos veidos “atdzīvināt” paša izvēlētu dzejoli.
13.-17.septembris
Skolā notika interesanto dārzeņu izstāde, kur katrs tika aicināts meklēt jokus
dabā.
22.septembris
4.-6.klašu skolēni kopā ar skolotāju Lauru devās uz Kalnciemu, kur piedalījās
Meža stundas nodarbībās.
28.septembris
Ātrākie mūsu skolas 1.-4.klašu skrējēji piedalījās Jelgavas novada krosa
sacensībās Šķibē.
29.septembris
Grupas Taurenītis audzēkņiem notika Džimbas skolas stunda ar skolotāju
Baibu.
1.oktobris
Skolotāju dienai par godu 9.klases skolēni noorganizēja pedagogiem jautru
kolektīva saliedēšanas spēli, pirms tam vadot stundas skolotāju vietā. Pēcpusdienā
skolotāji devās izbraukumā uz Brunavas novadu.
5.oktobris
5.,6.un 9.klašu skolēni piedalījās nodarbībā Zinātnes un mākslas krustpunkti
Rīgā iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros.
18.-22.oktobris
Skolēniem bija rudens brīvlaiks, kas ārkārtas situācijas dēļ tika pagarināts vēl
par nedēļu.
29.oktobris
Pirmsskolas audzēkņi svinēja Ķirbīša svētkus.
1.novembris
Skolā atgriezās tikai 1.-3.klašu skolēni. Pārējiem jāmācās attālināti.
10.novembris
Mārtiņdienas ķekatās varēja doties tikai pirmsskolas audzēkņi, ko viņi arī
realizēja, attālināti apdziedājot pagasta pārvaldes darbiniekus.
11.novembris
Šogad Lāčplēša dienu varējām godināt vien aizdedzot svecītes pie skolas
vārtiem.
17.novembris
Latvijas dzimšanas dienai par godu svinīgajā brīdī skolēni un skolotāji
pulcējās pagalmā pie karoga, lai, kopīgi dziedot Valsts himnu un skandējot tautas
dziesmas, godināt brīvas valsts simbolus. Savukārt pirmsskolas audzēkņi gatavoja
Latvijas dzimšanas dienas torti.
22.-26.novembris
Visi skolēni skolotājas Ilutas vadībā izmēģināja savas datorprasmes,
piedaloties valsts konkursā Bebrus.
30.novembris
4.un 5.klašu skolēni komandās spēlēja izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”,
ko vadīja Imanta Ziedoņa fonda Viegli pārstāvji.
1.decembrī
Skolas vadība aicināja pulcēties kopā pirmsskolas un skolas vecākus ZOOM
platformā, lai informētu par skolas jaunumiem un padarīto 1.semestrī.
3.decembris
1.klases skolēni attālināti noskatījās Valmieras drāmas teātra izrādi “Slinkums”.
6.-16.decembris
Pilnīgi visi skolēni, skolotāji un darbinieki varēja izmēģināt virtuālo briļļu
izmantošanu, spēlējot veselīga uztura spēli un noskatoties izglītojošas filmas. Paldies
Jelgavas novada Attīstības nodaļas Starptautisko projektu vadītājai A.Škutānei par sagādāto
iespēju!
9.decembris
2.klases skolēni pildīja Jelgavas novada lasītprasmes diagnosticējošo darbu.
13.-17.decembris
Visu nedēļu skolā bija jūtama īsta svētku gaidīšanas smarža, jo norisinājās piparkūku
cepšanas darbnīcas, kur katrai klasei un grupai bija uzdevums izgatavot dāvanu
Ziemassvētkos. Darbi tiks vērtēti un dāvanas tiks pasniegtas.
16.decembris
Pirmsskolas grupu bērnus apciemoja Ziemassvētku rūķis, nesot bagātīgu dāvanu
maisu. Bērni bija sagatavojuši priekšnesumus, lai iepriecinātu Ziemassvētku rūķi, kurš
ciemojās katrā grupā. Pēc tam katrā grupā bija arī jautra svētku svinēšana.
17.decembris
Skolotājs Raivis organizēja skolas volejbola turnīru, kur jauktās komandas varēja
cīnīties par zelta, sudraba un bronzas medaļām. Savukārt interesenti zālē varēja noskatīties
skolotājas Ilutas sagādāto Prāta Vētras jaunāko koncertierakstu.
20.decembris
Skolēniem pēdējā semestra mācību diena, bet skolotāji pulcējās pedagoģiskās
padomes sēdē, lai izvērtētu 1.semetra rezultātus. Pieņemts lēmums liecības izsniegt tikai 6.
un 9.klašu skolēniem.
21.decembris
Ziemassvētku pasākumi klašu kolektīvos ar jautrām rotaļām, gardu cienastu un
dāvanām. Čaklākie katrā klasē portāla Uzdevumi.lv apmeklētāji saņēma portāla diplomus,
bet direktore izsniedza diplomus čaklākajiem vecākiem – portāla E-klase apmeklētājiem.

Tagad priekšā Ziemassvētku prieki, Jaungada svinības un brīvlaiks līdz 4.janvārim,
kad nedrīkst aizmirst veikt paštestu, lai 5.janvārī atpūtušies un veseli varētu
atgriezties skolā.

Lai visiem jauki svētki un uz tikšanos jau 2022.gadā!
Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča